I december 2015 påbörjades arbetet med att bygga om det gamla StjärnaFyrkantshuset för att göra plats åt Servicecenter, Sundsvalls Kommun.
Huset fick ny fasad, en extra påbyggd våning, nya installationer, nya rumsfördelningar, hiss och trapphus.

Omfattning: Ombyggnation invändigt samt fasad och tak
Byggtid: December 2015 – Juli 2016
Entreprenadform: Generalentreprenad
Beställare: Skifu