Picea bygger Praktiska Gymnasiet i Sundsvalls lokaler där kund och fastighetsägaren är Hedern.