Picea gör en tillbyggnad åt Bilbolaget i Nacksta för ett nytt däckhotell och -verkstad.