Full byggservice och flexibla helhetslösningar för entreprenader

Picea Bygg är ett fullserviceföretag som utför uppdrag inom om- och tillbyggnad samt nyproduktion och byggservice. Främst arbetar vi med kunder som t.ex. kommuner, fastighetsbolag, försäkringsbolag och industrier.

Med lokal närvaro i Medelpad, regional styrka och lång branscherfarenhet tar Picea Bygg helhetsgreppet även om större projekt. Vi strävar alltid efter att öka våra kunders effektivitet, nu och i framtiden.

Vision

Picea Bygg ska etablera sig som en av de ledande regionala aktörerna inom större byggprojekt, genom att erbjuda innovativa och kostnadseffektiva lösningar som möter våra kunders behov. Vi siktar på att uppnå god lönsamhet samtidigt som vi arbetar i linje med Byggföretagens Färdplan 2045, vilket innebär ett aktivt engagemang i hållbarhetsfrågor och en strävan efter att minimera vår miljöpåverkan. Genom detta fokus vill vi inte bara leda utvecklingen i branschen utan också bidra till en mer hållbar framtid.

Verksamhet

Picea Bygg AB, med säte i Sundsvall, är ett privatägt byggföretag som startade 1997 av Bjarne Viklund och Thomas Engberg. 
Företaget är medlem i Byggföretagen och ägs idag av Castanum Förvaltning AB.

Företaget har funnits i 25 år och sedan starten har utvecklingen gått uppåt i rask takt! 1999 omsatte vi knappt 10 miljoner kr, idag är omsättningen 172 miljoner kr. Den fina utvecklingen beror till stor del på våra kunniga och engagerade medarbetare. Vi är organiserade med en byggservicegrupp samt en entreprenadgrupp, som vid behov samarbetar.

Picea Bygg har idag ca 50 kollektiva och ca 15 tjänstemän anställda.
Vi arbetar aktivt med Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och vi är både miljö- & kvalitetscertifierad genom SMART-ledningssystem. Picea Bygg är verksamt inom om- & tillbyggnad samt nyproduktion och byggservice. Kunderna finns i huvudsak i Medelpad med omnejd.
Våra kunder består av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag samt industrier.

Huvudkontoret hittar du på Norra Vägen 34 i Sundsvall. Härifrån styr vi vår verksamhet och från denna utgångspunkt når våra medarabetar våra kunder snabbt och enkelt.

Vi arbetar med seriösa, erkända och duktiga underentreprenörer och leverantörer.

Policyer

Picea Bygg skapar säker arbetsmiljö med tydliga riktlinjer.

Hälsa, skydd och miljö genomsyrar alla våra processer. Det ska vara tryggt, stimulerande och roligt att jobba hos Picea Bygg, samtidigt som arbetsinsatsen alltid ska kännetecknas av hög kvalitet. Då krävs tydlighet.

Trivsel och trygghet bidrar till kvalitetssäkrat arbete.

Både trivsel och trygghet är viktigt för en god arbetsmiljö. I vår personalhandbok förmedlar vi allt våra medarbetare behöver veta för att kunna utföra ett kvalitetssäkrat arbete. Engagemang, trivsel, ärlighet och respekt och ansvar är de nyckelord som speglar värderingarna inom Picea Bygg. För att uppfylla dem har vi tagit fram:

Här kan du läsa om lediga tjänster hos oss.

Läs mer >>

Picea Bygg’s verksamhet skapar arbetstillfällen och positiva ekonomiska effekter i samhället.

Utöver detta kan vi samverka med andra aktörer i syfte att främja en positiv samhällsutveckling i en vidare bemärkelse.

Läs mer >>