Picea Bygg får utföra en ombyggnad av ICA Alnös butik till en mer modern och funktionellare butik.