Lyckat samarbete mellan Mitthem, Picea Bygg och Sebastian Alman – ny parkour-anläggning i Skönsberg

På initiativ av Mitthem såg Picea Bygg till att även Sundsvall fick en parkour-anläggning av klass, närmare bestämt på Bruksgatan 6 i Skönsberg. Bygget projekterades genom ett samarbete mellan beställare och utförare, medan Sebastian Alman från parkourföreningen utformade utrustningen i parken.

Parkour är en träningsmetod som utvecklades i Frankrike på 1980-talet och innebär att man tränar upp sina rörelser och sin muskelstyrka genom att ta sig över hinder utan hjälpmedel. I Sverige finns idag ganska många parkouranläggningar där man tränar enskilt eller i grupp. Idén om en parkourpark är framtagen tillsammans med ungdomarna som bor i Skönsberg.

Nu finns alltså en parkour-anläggning även i Sundsvall. Picea Bygg har svarat för grundläggning, anläggningsarbeten och montering av hindren som är utförda i betong och stål. AB Gruplas anlitades för schaktning. Prefab betong levererades av Timrå Betongindustri AB.

Arbetet inleddes med att berggrunden jämnades till och fylldes ut till en jämn plan. Ovanpå bärlagret lades ett 3 cm tjockt fallskydd (dyna) och därefter konstgräs. Betonghindren utgörs dels av fasta hinder som är förankrade 70 cm ner i marken, dels av mindre betongkuber som ligger på konstgräset.

– Det var ett helt unikt uppdrag. Något liknande har vi aldrig byggt tidigare, berättar Lars Jälmevik, som är arbetsledare på Picea Bygg. Uppdraget utfördes inom det ramavtal vi har med Mitthem. Anläggningen planerades i samarbete mellan oss och Mitthem samt parkourproffset Sebastian Alman som utformade hindren.

Picea Bygg svarade också för bygge av trappor och altaner inom anläggningen. Denna drivs av Freemover som har motsvarande anläggningar i Halmstad och Norrköping.