Picea bygger nya bostadsrättslokaler i Granloholm åt BRF ELVE6. Castanum Fastigheter ligger bakom projektet som omfattar 13 st nya lokaler i bostadsrättsform.

Picea gör en tillbyggnad åt Bilbolaget i Nacksta för ett nytt däckhotell och -verkstad.

Picea Bygg får utföra en utbyggnad av Fromells i Timrå. Arbetet omfattar bl.a. gjutning och montering av stålkonstruktioner.

Picea Bygg får utföra en ombyggnad av ICA Alnös butik till en mer modern och funktionellare butik.

Picea får entreprenaden för att utföra en ombyggnad av smedjan på Sundsvalls gamla brandstation. Ett kulturmärkt hus förvandlas till förmån för kulturskolans verksamhet. Detta är ett krävande och intressant arbete i nära samarbete med Kulturskolans verksamhet och Fastighetsägaren Amasten.