Picea Byggs verksamhet inom byggservice är inriktad mot mindre ny- & ombyggnation, fastighetsservice och underhåll. Kunderna är i huvudsak Sundsvalls Kommun, Mitthem, TimråBo, olika bostasföreningar samt olika försäkringsbolag.
Det är ofta ett löpande samarbeta som bygger på goda och långa relationer.
Vår byggservicegrupp är utrusad med 20 servicebilar som med kort varsel kan hjälpa våra kunder.

ENTREPRENAD


BYGGSERVICE