Picea Bygg AB, med säte i Sundsvall, är ett privatägt byggföretag som startade 1997 av Bjarne Viklund och Thomas Engberg.
Företaget är medlem i Byggföretagen och ägs idag av Castanum Förvaltning AB.

Företaget har funnits i 25 år och sedan starten har utvecklingen gått uppåt i rask takt! 1999 omsatte vi knappt 10 miljoner kr, idag är omsättningen 172 miljoner kr. Den fina utvecklingen beror till stor del på våra kunniga och engagerade medarbetare.

Vi är organiserade med en byggservicegrupp samt en entreprenadgrupp, som vid behov samarbetar.
Picea Bygg har idag ca 50 kollektiva och ca 15 tjänstemän anställda.
Vi arbetar aktivt med Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och vi är både miljö- & kvalitetscertifierad genom SMART-ledningssystem.

Picea Bygg är verksamt inom om- & tillbyggnad samt nyproduktion och byggservice. Kunderna finns i huvudsak i Medelpad med omnejd.
Våra kunder består av fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag samt industrier.

Huvudkontoret hittar du på Norra Vägen 34 i Sundsvall. Härifrån styr vi vår verksamhet och från denna utgångspunkt når våra medarabetar våra kunder snabbt och enkelt.

Vi arbetar med seriösa, erkända och duktiga underentreprenörer och leverantörer.