Open/Close Menu Byggföretaget du kan räkna med

Cecilia Geijer efterträder Anders Göransson som VD för Picea Bygg. Cecilia representerar en ny
generation och kommer fortsätta utvecklingen av Picea Bygg och dess medarbetare till framtidens byggare.

Peter Byström, ordförande för Castanum Förvaltning AB och Picea Bygg AB, är mycket nöjd med rekryteringen av Cecilia. Picea Bygg har haft en fantastisk utveckling och blivit en stark lokal aktör. Denna generationsväxling ingår som en del av framtidsplanen för utvecklingen av Picea Bygg. – Vi vill fortsätta vara ett lokalt förankrat företag som kännetecknas av respekt, engagemang och hållbarhet där Cecilia kommer fortsätta driva gott affärsmannaskap och ansvarstagande, förklarar Peter.

Cecilia är 35 år, utbildad civilingenjör och
civilekonom med tidigare erfarenhet från både process- och byggindustrin. Cecilia anser att Picea Bygg har spännande strategier för att möta framtidens marknad där bland annat mångfald och samhällsansvar ingår. Två viktiga faktorer enligt henne för att skapa ett hållbart företagande som lockar både personal och kunder.

– Min ambition för framtiden är att företaget ska fortsätta att genomsyras av viktiga kärnvärden så som engagemang, ärlighet och affärsmannaskap för att ge en god lönsamhet, nöjda kunder och trivsel bland personalen, förklarar Cecilia. Cecilia tillträder tjänsten 1 oktober i år.

Efter 15 år som VD antar Anders Göransson nya utmaningar som vd för Castanum-koncernen där Picea Bygg ingår.  – Jag vill utifrån min erfarenhet, kunskap och engagemang fortsätta utveckla koncernen, dess affärsmöjligheter och arbetet för en sund byggbransch, berättar Anders.

För mer information

Peter Byström  Cecilia Geijer

Ordförande Picea Bygg AB Tillträdande VD Picea Bygg AB

070-655 55 24 070-233 14 66
peter@bystromforvaltning.se

___________________________________________________________________________________________________________________
Picea Bygg bildades 1997, är en etablerad lokal byggare med över 60 anställda, är miljöcertifierade och en aktiv medlem i Sveriges Byggindustrier. Picea Bygg arbetar med nybyggnation och byggservice mot privat och offentlig sektor. Picea Bygg omsatte år 1997  10 mkr idag omsätter bolaget ca 130 mkr.

© 2017 Copyright Picea Bygg AB